សួរសំណួរខ្លួនឯងឲ្យបានញឹកញាប់

Getting stronger over time.

រូបថតដោយ៖ Miguel Bruna នៅលើ Unsplash

ពេលខ្លះពេលដែលអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយ អ្នកអាចនឹងមានចិត្តពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងមែនទែន ហើយចង់តែធ្វើវាឲ្យបានចេញជាលទ្ធផលលឿនៗ។ តែដល់ពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើ មានរឿងនេះមិនទាន់ចេះរឿងនោះមិនទាន់ចេះ។ ហើយទឹកចិត្តដែលពុះកញ្ជ្រោលរបស់អ្នកអាចនឹងរលត់បាត់បន្តិចម្ដងៗ។ ហើយទីបំផុតទៅ អ្នកក៏ភ្លេចបាត់នូវអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើនោះ។

ខ្ញុំក៏បានជួបបញ្ហានេះរួចច្រើនដងមកហើយដែរ។ ហើយដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើង ខ្ញុំតែងតែសួរខ្លួនឲ្យបានញឹកញាប់នូវសំណួរមួយ៖

តើខ្ញុំកំពុងតែនៅលើផ្លូវទៅកាន់គោលដៅរបស់ខ្ញុំដែរឫទេ?

មានតែយើងខ្លួនយើងទេដែលអាចឆ្លើយសំណួរនេះបាន។ នៅពេលដែលយើងសួរសំណួរបែបនេះគ្រប់គ្រាន់ល្មម នោះយើងនឹងដឹងថាយើងកំពុងនៅទីណា ដើរដល់ណាហើយ ហើយមានដើរបត់ខុសផ្លូវដែរឫទេ។ ហើយដែលសំខាន់នោះគឺថាយើងនឹងអាចត្រលប់មកផ្លូវត្រូវវិញបើសិនជាយើងដើរខុសផ្លូវ។

ចែករំលែក៖
រូបភាពជ្រើសរើស
កំពុងឡូដ...
អត្ថបទ​ថ្មីៗ
Article's thumbnail

គំនូរសិល្បៈឌីជីថលដែលមានតម្លៃជិត 70 លានដុល្លា

Article's thumbnail

Hermes Engine សម្រាប់ React Native

Article's thumbnail

ការប្រើប្រាស់ Dependency ក្នុងការ​សរសេរសូហ្វវែរ៍

Article's thumbnail

លាហើយបណ្ដាញសង្គម

Article's thumbnail

រឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងមកលើ Intel

You've reached singularity, the beginning of time!