តាមដាន៖

សួរស្ដី! សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្លក់ដាសេវេនី!​

# អំពីខ្ញុំ

Davy's profile picture

ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ឈូក ដាវី។ ខ្ញុំជា Fullstack Software Engineer។ ខ្ញុំផ្តោតសំខាន់ភាសា JavaScript និងភាសា Typescript។ ខ្ញុំចូលចិត្តឌីហ្សាញ (ខ្ញុំប្រើ Adobe XD/Figma)។ ខ្ញុំក៏មានជំនាញសរសេរកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែរបែប Hybrid Native (ខ្ញុំប្រើ React Native)។ ខ្ញុំធ្លាប់សរសេរ Web Server Application ដែរ (ខ្ញុំប្រើ Node និង Go ហើយខ្ញុំកំពុងរៀន Rust)។ ហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ពី Cloud Infrastructure Architecture (ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ AWS)។ ខ្ញុំជា Fullstack ដែលមិនគ្រាន់តែសរសេរកូដទេតែអាចឌីហ្សាញបានល្អប្រសើរផងដែរ។

# ហេតុអ្វីខ្ញុំបង្កើតប្លក់មួយនេះឡើងមក?

ខ្ញុំទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាមុខវិជ្ជាវិស្វរកម្មសូហ្វវែរ៍នៅសកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃកាលពីឆ្នាំ 2015 ដោយខ្ញុំរៀនជាភាសាអង់គ្លេស។ កំឡុងពេលរៀននោះ ខ្ញុំចង់អភិវឌ្ឍការសរសេររបស់ខ្ញុំផង ក៏ដូចជាចែករំលេកបទពីសោធន៍ និងចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា និងប្រូក្រាមីងដែលខ្ញុំទទួលពីថ្នាក់រៀន ការស្រាវជ្រាវ និងការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើមកនោះផងដែរ ទើបខ្ញុំក៏គិតចាប់ផ្ដើមសរសេរអត្ថបទបែបបច្ចេកវិទ្យា និងប្រូក្រាមីងសាកល្បង។

ខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទដំបូងរបស់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ 2018 ដែលវាជាអត្ថបទអំពី React Native (នៅទីនេះ)។ ហើយខ្ញុំក៏បានបន្តសរសេរជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរដែលមានចំណងជើងផ្សេងៗ។ ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងសរសេរអត្ថបទទាំងអស់នោះចេញមក។ ខ្ញុំចង់សរសេរបែបនេះជារឿយៗ​បន្តទៀត។ ក្រោយមក ខ្ញុំសម្រចបង្កើតវែបសាយមួយនេះឡើងមក។

ការសរសេរវែបសាយនេះឡើងមក មិនត្រឹមតែអនុញ្ញាត្តិឲ្យខ្ញុំសរសេរទេ វាថែមទាំងអាចឲ្យខ្ញុំអាចរៀនប្រើ និងសាកល្បងរបស់ថ្មីៗដែលចេញមកផងដែរ។ គ្រាប់មួយបាញ់បានសត្វពីរ។

# ដាសេវេនីបានន័យថាយ៉ាងម៉េច?

Daseveny Logo

តាមពិតទៅ វាគ្មានន័យអ្វីទេ។ វាចេញមកពីឈ្មោះខ្ញុំប៉ុណ្ណោះ (Daseveny > D7 > DV > Davy)។ ហើយ Logo នេះក៏មកពីអក្សរ D និង V ដែរ។ រាងជាអក្ស D ហើយបើបង្វិលតាមទ្រនិចនាឡិកាបន្តិចវានឹងក្លាយជាអក្ស V។

# ហេតុអ្វីខ្ញុំសរសេរជាភាសាខ្មែរ?

កាលពីខ្ញុំរៀន ខ្ញុំប្រើតែភាសាអងគ្លេស និងភាសាថៃ។ ពេលធ្វើការក៏ដូចគ្នា។ ខ្ញុំនៅចង់សរសេរភាសាខ្មែរឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញបន្តទៀតផងដែរទៅថ្ងៃមុខទៀត។ ហើយណាមួយវិញទៀត ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមិនទាន់មានអត្ថបទដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា និងប្រូក្រាមីងជាភាសាខ្មែរច្រើននៅឡើយ ទើបខ្ញុំសម្រេចសរសេរជាភាសាខ្មែរ។

រូបភាពជ្រើសរើស
កំពុងឡូដ...
អត្ថបទ​ថ្មីៗ
Article's thumbnail

គោលការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យកូដខ្ញុំប្រសើរឡើង

Article's thumbnail

គំនូរសិល្បៈឌីជីថលដែលមានតម្លៃជិត 70 លានដុល្លា

Article's thumbnail

Hermes Engine សម្រាប់ React Native

Article's thumbnail

ការប្រើប្រាស់ Dependency ក្នុងការ​សរសេរសូហ្វវែរ៍

Article's thumbnail

លាហើយបណ្ដាញសង្គម

You've reached singularity, the beginning of time!