ប្រូក្រាមីងប្រូក្រាមីង
តាមដាន៖
អ៊ីកម៉ាស្ក្រីបត៍ (ECMAScript)

ថ្ងៃទី៖7 មិថុនា 2020

ប្រវែង៖2 នាទី

Detail's card image

ហេឡូវើរ៍ល! សួរស្ដី! បើអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនកូដ ប្រាកដជាបានលឺពីចាវ៉ាស្ក្រីបត៍ហើយ ហើយក៏ប្រហែលជាបានលឺមកផងដែរថាវាជាភាសាមួយដែលមានគេស្អប់ និងឈឺក្បាលនឹងវាច្រើនបំផុតមួយដែរ។ ថ្ងៃនេះយើងមក​សិក្សាពី​កំណែអ៊ីកម៉ាស្រីបត៍ដែលជាស្ដង់ដាររបស់ចាវ៉ាស្ក្រីបត៍សង្ខេបៗទាំងអស់គ្នា។

អ៊ីកម៉ាអន្តរជាតិ (ecma international​ — European Computer Manufacturers Association International) ជាសមាគមន៍បង្កើតឡើងមកដើម្បីចុះស្ដង់ដារប្រព័ន្ធព័ត៌មាន និង​ទំនាក់ទំនង។ មុនដំបូងអត់មាន International ទេសម្រាប់តែ​ទ្វីប​អឺរ៉ុបទេ តែក្រោយមក​ថែម International ដើម្បីពង្រីកស្ដង់ដារនេះសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល។ អ៊ីកម៉ាស្ក្រីបត៍ ជាស្ដង់ដារសម្រាប់ភាសាស្ក្រីបត៍។ ចាវ៉ាស្ក្រីបត៍ ដែលជាកំ…

គ្រប់យ៉ាងជាចាវាស្ក្រីបត៍

ថ្ងៃទី៖6 មិថុនា 2020

ប្រវែង៖10 នាទី

Detail's card image

ក្នុងអត្ថបទនេះផងដែរ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមលើកយកព័ត៌មាន ដំណើរដើមទងខ្លីៗ និងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានជាមួយភាសានេះត្រួសៗមកនិយាយ ដោយសារពេលថ្មីៗនេះភាសានេះមានសន្ទុះពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំង និងមានការវិវឌ្ឍន៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាភាសានេះជាភាសាដែលអាចជូនយើងបានទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែង។

##សង្ខេបខ្លីៗពីកំណើតចាវ៉ាស្ក្រីប បន្ទាប់ពីលោក Tim Berners-Lee បានបង្កើត World Wide Web នៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ៨០ និងដើមឆ្នាំ ៩០ ហើយក៏មានការបង្កើត Browser ឡើងមក។ តែ Browser ជំនាន់នោះជា Browser បែប Static ដែលគ្រាន់តែអាចបង្ហាញ Hypertext ធម្មតាប៉ុណ្ណោះ។ ហើយកាលដំបូងៗនោះ NCSA Mosiac ជាកម្មវិធីរុករកដែលពេញនិយមបំផុតដែលបង្កើតដោយ National Center for Supercomputing Applicati…

Previous
1
2
Next
រូបភាពជ្រើសរើស
កំពុងឡូដ...
អត្ថបទ​ថ្មីៗ
Article's thumbnail

គំនូរសិល្បៈឌីជីថលដែលមានតម្លៃជិត 70 លានដុល្លា

Article's thumbnail

Hermes Engine សម្រាប់ React Native

Article's thumbnail

ការប្រើប្រាស់ Dependency ក្នុងការ​សរសេរសូហ្វវែរ៍

Article's thumbnail

លាហើយបណ្ដាញសង្គម

Article's thumbnail

រឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងមកលើ Intel

You've reached singularity, the beginning of time!